CAT

Nom de la vinya: Son Amaret
Nom del propietari: Toni Nicolau Nadal
Superfície: 5,400 m2
Varietat: Fogoneu mallorquí i frances portaempelt 161 -49
Sol: argila
Any de plantació: 1961
Cultiu ecològic sense cobertura vegetal
Situada al terme municipal de Manacor
Data de verema: 20/09/2016
El raïm va ser desrapat i trepitjat suau, sense addició de sulfurs.
Fermentació i maceració en tines de fang cilíndriques de 225L (fang de Vilafranca de Bonany)
Temperatura fermentació: 18 graus celsius
Durada maceració: 25 dies amb pigeage manual diari.
Duració criança: 3 mesos dins tina de fang i 2 mesos en depòsit inox.
Data embotellament: 26/05/2016.

ESP

Nombre de la viña: Son Amaret
Nombre del propietario: Toni Nicolau Nadal
Superficie: 5,400 m2
Variedad: Fogoneu mallorquín i frances portaempelt 161 -49
Suelo: argila
Año de plantación: 1961
Cultivo ecológico sin cobertura vegetal
Situada en el término municipal Manacor
Fecha de vendímia: 20/09/2015
La uva fue despalillada y pisada suave, sin adición de sulfuros.
Fermentación y maceración en tinas de barro cilíndricas de 225L (barro de Vilafranca de Bonany)
Temperatura de fermentación: 18 grados celsius
Duración maceración: 25 días con pigeage manual diario.
Duración crianza: 3 meses dentro de tinas de barro y 2 meses en depósito inox.
Fecha embotellado: 26/05/2016.