CAT

Nom de la vinya: Rafaelet
Nom del propietari: Biel Oliver
Superfície: 1000 m2
Varietat: Premsal blanc portaempelt 161 -49
Sol: call vermell amb un bon nivelll de matèria orgànica
Any de plantació: 1994
Cultiu ecològic sense cobertura vegetal
Situada al terme municipal de Felanitx
Data de verema: 24/9/12
El raïm va ser desrapat i trepitjat suau, sense addició de sulfurs.
Fermentació i maceració en tines de fang cilíndriques de 225L (fang de Vilafranca de Bonany)
Temperatura fermentació: 18 graus celsius
Durada maceració: 25 dies amb pigeage manual diari.
Duració criança: 8 mesos amb les seves lies en acer inoxidable, el primer mes amb batonnage setmanal.
Data embotellament: 24/06/13(dia fruita). Sense clarificació ni filtració ni esterilització.

ESP

Nombre de la viña: Rafaelet
Nombre del propietario: Biel Oliver
Superficie: 1000 m2
Variedad: Prensal blanco portainjerto 161 -49
Suelo: Call vermell con un buen nivel de materia orgánica
Año de plantación: 1994
Cultivo ecológico sin cobertura vegetal
Situada en el término municipal de Felanitx
Fecha de vendímia: 24/09/12
La uva fue despalillada y pisada suave, sin adición de sulfuros.
Fermentación y maceración en tinas de barro cilíndricas de 225L (barro de Vilafranca de Bonany)
Temperatura de fermentación: 18 grados celsius
Duración maceración: 25 días con pigeage manual diario.
Duración crianza: 8 meses con sus lías en acero inoxidable, el primer mes con batonnage semanal.
Fecha embotellado: 24/06/13 (día fruta). Sin clarificación ni filtración ni esterilización.